Regula generală

Regula generală este aceea stabilită de art. 270 alin. (1) din Codul vamal, prin care se prevede că infracțiunea de contrabandă constă în „introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal”.

Ca și noțiuni necesar a fi cunoscute în vederea interpretării dispozițiilor enunțate mai sus, consideram oportun a le menționa pe următoarele:

Control vamal

Noțiunea de „control vamal” este definită prin art. 4 pct. 18 din Codul Vamal. În acest sens se stabilește că acesta reprezintă acte specifice efectuate de autoritatea vamală pentru a asigura aplicarea corectă a reglementărilor vamale și a altor dispoziții legale privind intrarea, ieșirea, tranzitul, transferul și destinația finală ale mărfurilor care circula între teritoriul vamal al României și alte țări, inclusiv staționarea mărfurilor care nu au statutul de mărfuri românești.

Aceste acte pot să includă:

Bunuri sau mărfuri

Codul vamal nu stabilește o definiție a noțiunilor de bunuri sau mărfuri, însa face o diferența clara între mărfurile românești și mărfurile străine. Astfel, potrivit art. 4 pct. 11 din Codul vamal, sunt considerate mărfuri românești:

De asemenea, potrivit pct. 12 al aceluiași articol, mărfurile străine sunt altele decât cele definite mai sus; mărfurile romanești își pierd statutul vamal când sunt scoase de pe teritoriul vamal al României.

Locuri stabilite pentru controlul vamal

La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementarilor vamale numai de autoritatea vamala (art. 2 alin. (4) din Codul vamal).

Introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror alte bunuri este permisa numai prin punctele de trecere a frontierei de stat (art. 2 alin. (2) din Codul vamal);

Trecerea frontierei de stat a României de către persoane, mijloace de transport, mărfuri si alte bunuri se face prin (art. 8 alin. (1), (2) și (21) din OUG nr. 105/2001):

Guvernul României da publicității lista cuprinzând punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional și punctele de mic trafic.

Prin urmare, din observarea dispozițiilor menționate mai sus se poate spune ca infracțiunea de contrabanda, în forma simpla, consta în încălcarea prevederilor privind trecerea frontierei de stat și a celor privind controlul vamal.

Pentru existenta unei astfel de infracțiuni, se considera ca persoanele care o săvârșesc trebuie sa urmărească, în principal, sustragerea de la efectuarea controlul vamal și, pe cale de consecința, neplata datoriei vamale (constând în taxe vamale, taxa pe valoarea adăugata, accize și alte taxe cu efect echivalent). Mergând pe aceasta ipoteza, se considera ca persoanele care săvârșesc infracțiunea de contrabanda doresc introducerea în circuitul economic a unor bunuri, de orice fel, fără plata datoriilor aferente către bugetul de stat.

Pedeapsa pentru infracțiunea de contrabanda este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.