Variante ale infracțiunii de contrabandă

Asa cum putem observa din interpretarea alineatului 2 al art. 270 din Codul vamal, constituie, de asemenea, infractiune de contrabanda si urmatoarele:

  1. introducerea in sau scoaterea din tara prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vamaa bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri;
  2. introducerea in sau scoaterea din tara, de doua ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor sustrase este mai mica de 20.000lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40.000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri

Se remarca, astfel, ca exista anumite diferente intre infractiunea in forma simpla (descrisa mai sus) si infractiunile stabilite de art. 270 alin. (2) lit. a) si b) din Codul vamal.

Asadar, daca in cazul infractiunii prevazute de art. 270 alin. (1) din Codul vamal, conditia este aceea ca bunurile – de orice natura – sa fie introduse sau scoase in/din tara prin orice mijloace si prin alte locuri decat cele stabilite de lege pentru controlul vamal, pentru existenta infractiunii de contrabanda in variantele reglementate de art. 270 alin. (2) lit. a) si b) trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

Un aspect important de precizat este acel ca, pentru existenta infractiunii, in aceste situatii, valoarea in vama a marfurilor trebuie sa fie:

Prin urmare, se poate interpreta ca, legiuitorul a prevazut o limita valorica sub care fapta nu mai constituie infractiune, daca nu este repetata de doua ori in decursul unui an.

Cu toate acestea, consideram important sa mentionam ca, potrivit art. 612 din Regulamentul de aplicarea Codului vamal, persoanele fizice pot introduce sau scoate din tara marfuri fara caracter comercial, in limitele si in conditiile prevazute de lege.

Astfel, prin dispozitiile Codului fiscal, cele ale Ordinul nr. 105/2016, precum si cele ale regulamentelor comunitare se stabilesc anumite limite privind importul/exportul anumitor categorii/cantitati de bunuri fara obligatia platii taxelor vamale/taxei pe valoarea adaugata/accizelor.

Cu titlu de exemplu, mentionam ca potrivit art. 5 din Ordinul nr. 105/2016, sunt scutite de TVA si de accize importurile urmatoarelor tipuri de produse, in urmatoarele limite cantitative:

Revenind la analiza noastra, avand in vedere ca reglementarile vamale nu definesc in mod direct care sunt bunurile care trebuie plasate sub un regim vamal, pentru o mai buna intelegere a celor doua variante ale infractiunii de contrabanda, consideram oportun sa mentionam ca reprezinta regimuri vamale urmatoarele:

De asemenea, notiunea de valoare in vama a bunurilor este reprezentata de acea valoare care constituie baza de calcul a taxelor vamale prevazute in Tariful vamal al Romaniei (art. 56 alin. (2) din Codul vamal).

  1. c) instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal.

In ceea ce priveste aceasta a treia varianta a infractiunii de contrabanda, asa cum am mentionat anterior, regimul de tranzit permite transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al:

Precizam ca pentru existenta infractiunii de contrabanda, in aceasta varianta, nu exista instituita vreo conditie in legatura cu locul savarsirii acesteia.

In final, mentionam ca pedeapsa pentru cele trei variante ale infractiunii de contrabanda, astfel cum au fost prezentate mai sus, este inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.