Ce este „contrabanda”?

Din punct de vedere juridic, noțiunea de „contrabanda” este reglementata de dispozițiile Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României (în cele ce urmează, „Codul vamal”).

Astfel, potrivit prevederilor actului normativ menționat mai sus:

„Art. 270 (1) – Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.”

(2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1):

  1. introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vama a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
  2. introducerea în sau scoaterea din țară, de doua ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vama a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mica de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;
  3. înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.

(3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabanda și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând ca acestea provin din contrabanda sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

Art. 271. – Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabanda calificata și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penala nu prevede o pedeapsa mai mare.

Art. 274. – Faptele prevazute la art. 270-273, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de doua sau mai multe persoane împreuna, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 275. – Tentativa la infracțiunile prevazute la art. 270-274 se pedepsește.”