Legislație

Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare

Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri

Ordonanta de urgenta nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri

Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008

Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive